Zonnepanelen, alles wat je moet weten

Zonnepanelen, alles wat je moet weten

Zonnepanelen zijn panelen die licht opvangen en omzetten in elektriciteit. Ze worden steeds populairder, niet in de laatste plaats door het toenemende bewustzijn over het belang van duurzaamheid. Zo’n 10% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland komt uit zonnepanelen. Dat lijkt misschien weinig, maar het is toch een stijging van ruim 50% in twee jaar tijd!

Wat zijn zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn dunne panelen die licht opvangen en omzetten in elektriciteit. Ze worden gemaakt van semi-conductormaterialen, meestal silicium. Zonnepanelen hebben een positieve en een negatieve laag, en in het midden zit een dun laagje metalen. Wanneer zonlicht op de panelen valt, worden elektronen in beweging gezet. De elektronen gaan naar de positieve laag en stromen dan door een externe elektrische schakeling.

Wie heeft zonnepanelen uitgevonden?

Zonnepanelen zijn ontwikkeld in de 19e eeuw en uitgevonden door Antoine César Becquerel. maar het duurde nog tot de jaren ’50 voordat zonnepanelen werden gebruikt in praktische toepassingen. In 1954 werden zonnepanelen voor het eerst gebruikt in een ruimtesonde, genaamd Vanguard 1. De zonnepanelen op de Vanguard 1 zorgden ervoor dat de sonde langer kon blijven draaien, en daarmee ook langer signalen kon uitzenden naar de aarde. Zonnepanelen zijn sindsdien steeds verder ontwikkeld en tegenwoordig worden ze gebruikt in allerlei verschillende toepassingen. Zo zijn er zonnepanelen die zijn ontworpen voor gebruik in huizen, maar er zijn ook zonnepanelen die gebruikt worden in ruimtesondes en zelfs in auto’s.

Hoe werken zonnepanelen?

Zonnepanelen werken op basis van het fotovoltaïsche effect. Dit is het effect dat er optreedt als licht valt op een geleidende plaat. Dit kan je vergelijken met het effect dat optreedt wanneer je een mobiele telefoon oplaadt met een zonnepaneel. Op het zonnepaneel komen fotons (lichtdeeltjes) terecht. Deze fotons bevatten energie die wordt opgewekt door de zon. Deze energie wordt omgezet in elektrische energie. Dit gebeurt door de fotons te laten botsen met de atomen in het zonnepaneel. Wanneer de foton botst met een elektron (een deeltje met elektrische lading) dan komt het elektron in beweging. De elektronen gaan naar de positieve laag van het zonnepaneel (de anode) en vloeien dan naar de externe schakeling. Dit is een soort elektrische cirkel die continu blijft doorlopen zolang er licht op het zonnepaneel valt.

Hoe worden zonnepanelen gemaakt?

Zonnepanelen worden gemaakt-conductormaterialenal silicium. Silicium is een niet-metalen element dat relatief goedkoop is. Het is een van de meest voorkomende materialen op aarde, na aluminium en ijzer. Zonnepanelen hebben een positieve en een negatieve laag, en in het midden zit een dun laagje metaal. Wanneer zonlicht op de panelen valt, worden elektronen in beweging gezet. De elektronen gaan naar de positieve laag en stromen dan door een externe elektrische schakeling.

Waarom zou je zonnepanelen aanschaffen?

Zonnepen zijn interessant om aan te schaffen voor verschillende redenen. Zo zijn ze goed voor het milieu, want ze maken gebruik van hernieuwbare energie. Daarnaast zijn ze relatief goedkoop in aanschaf en onderhoud, en je bent minder afhankelijk van de energiemaatschappijen. Meestal kan je zelfs geld verdienen met zonnepanelen, door het terugleveren van elektriciteit aan het net.

Is het verstandig om zonnepanelen aan te schaffen?

Zonnepanelen zijn een goede investering voor iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt. Maar of zonnepanelen rendabel zijn, hangt af van verschillende factoren. Zo is het belangrijk om te kijken naar de ligging van je huis, het aantal zonuren per dag en het dakoppervlak. Daarnaast is het type zonnepaneel belangrijk. In sommige gevallen is het verstandig om zonnepanelen te huren in plaats van te kopen. Voor de meeste personen is het aanschaffen van zonnepanelen zeker een verstandige keuze. Het is een aankoop die je vrij snel terugverdient en na die terugverdientijd eigenlijk pure winst oplevert. Mocht de aanschafprijs voor jou iets te hoog liggen, of je wilt direct winst maken op je zonnepanelen, dan kun je er ook voor kiezen om ze te huren. Dit zorgt er voor dat je direct winst maakt en niks hoeft te betalen waardoor je vanaf dag 1 meer geld over houd voor andere dingen.

Wanneer zijn zonnepanelen rendabel?

De terugverdientijd van zonnepanelen ligt op dit moment rond de 7 jaar. Dit is afhankelijk van het type zonnepaneel, de prijs van het paneel en de ligging van het huis. In sommige gevallen kan de terugverdientijd wel oplopen tot 10 jaar of meer. Zonnepanelen kunnen tot 30 jaar meegaan, dus na de terugverdientijd maak je nog steeds winst waardoor zonnepanelen zeker een rendabele investering zijn. De prijs van zonnepanelen zal de komende jaren alleen maar verder dalen, dus de terugverdientijd zal ook verder omlaag gaan. Let er echter wel op dat overheidssteun voor zonnepanelen iets omlaag gaat de komende tijd waardoor de terugverdientijd weer ietsje langer wordt. Uiteindelijk maakt dit weinig uit, want de zonnepanelen worden beter en dus zullen zonnepanelen alsnog altijd een zeer rendabele investering zijn. Een investering die meestal beter (en veiliger) is dan vele andere financiële investeringen.

Wanneer zijn zonnepanelen BTW vrij?

Om de aankoop van zonnepanelen te stimuleren heeft de overheid een programma in het leven geroepen waarbij je geen btw hoeft te betalen over zonnepanelen. Tenminste, je betaald de BTW wel in eerste instantie, maar na de aankoop kan je de btw terugvragen van de overheid. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je ze de zonnepanelen bijvoorbeeld zelf gebruiken. Je kan de zonnepanelen niet verhuren of verkopen, maar je mag wel gebruik maken van de zonnepanelen op een tweede huis. Om de btw te kunnen terugvragen, moet je een aantal formulieren invullen en toesturen naar de belastingdienst. Dit is echter een eenvoudige procedure en je kan gebruik maken van een aantal online services om het aangifteformulier in te vullen. Vervolgens wordt de btw overgemaakt aan je bankrekening en hoef je alleen nog maar de zonnepanelen te plaatsen.

Zonnepanelen aanschaffen, wie krijgt subsidie?

Een tijd lang konden mensen en bedrijven subsidie krijgen als ze zonnepanelen wilden plaatsen. Hiermee werden mensen gestimuleerd om zonnepanelen aan te schaffen door in principe de aanschafprijs van zonnepanelen te verlagen. Helaas is deze subsidie gestopt. Gelukkig zijn er wel andere manieren om overheidssteun te krijgen, zo hoef je geen BTW te betalen op zonnepanelen en kan je stroom die wordt opgewekt door jouw zonnepanelen, maar die je niet gebruikt, salderen. Met salderen lever je een overschot aan opgewekte elektriciteit terug aan het net en hier krijg jij dan een vergoeding voor. Verder kan je ook een duurzaamheidslening krijgen, tegen gunstige voorwaarden. Dit is een lening om duurzame investeringen te doen en kan volledig worden gespendeerd om zonnepanelen te laten plaatsen.

Wat gebeurt er met overproductie van zonnepanelen?

Als je zonnepanelen aan wilt schaffen dan ben je waarschijnlijk benieuwd wat er precies gebeurt met de stroom die je opwekt maar niet gebruikt. Dit kan je salderen. Dit houdt in dat je de stroom die je opwekt maar niet gebruikt, terug levert aan het net. Je krijgt dan een vergoeding van de energiemaatschappij waar je aangesloten bent. Hierdoor gaat een teveel aan opgewekte stroom niet verloren, maar kan je dus altijd optimaal gebruik maken van je zonnepanelen, zelfs als je op vakantie bent bijvoorbeeld. De salderingsregeling blijft de komende jaren nog bestaan, op dit moment gaan we uit dat deze blijft bestaan in de huidige vorm tot 2025 en daarna langzaam aan af bouwt tot salderen niet meer mogelijk is na 2031. De wetgeving hiervan is echter nog niet definitief en dit kan in de tussentijd dus nog veranderen.

Wat kosten zonnepanelen?

De prijs van zonnepanelen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het type zonnepaneel, de omvang van de panelen en de leverancier. Gemiddeld gezien kost een paneel ongeveer €500. Een complete installatie, inclusief montage, kost ongeveer €3100 voor een set van 6. Dit is afhankelijk van de grootte van het dak en het aantal panelen dat je wilt laten plaatsen. Als je meer zonnepanelen wilt, wordt het uiteraard duurder om te plaatsen. Ook kunnen de kosten verschillen per type zonnepaneel. Zo zijn er monokristallijn zonnepanelen, polykristallijn zonnepanelen en amorfe zonnepanelen. De prijs per paneel kan per type verschillen. In sommige gevallen is het verstandig om zonnepanelen te huren in plaats van te kopen.

Welke verschillende typen zonnepanelen zijn er?

We kunnen onderscheid maken in drie hoofdtypen zonnepanelen: polykristallijn, monokristallijn en amorfe. Elke technologie heeft zo zijn eigen voor- en nadelen. Hieronder worden de drie technologieën verder toegelicht.

Er zijn verschillende typen zonnepanelen, elk met hun eigen voor- en nadelen. Zo zijn er monokristallijn zonnepanelen, polykristallijn zonnepanelen en amorfe zonnepanelen. Monokristallijn zonnepanelen zijn gemaakt van een enkel kristal van silicium. Het voordeel van monokristallijn zonnepanelen is dat ze een hogere energie opbrengst hebben dan de andere types. Het nadeel is dat ze duurder zijn in aanschaf. Polykristallijn zonnepanelen zijn gemaakt van vele kristallen van silicium. Het voordeel van polykristallijn zonnepanelen is dat ze goedkoper zijn dan monokristallijn zonnepanelen. Het nadeel is dat ze minder energie opwekken. Amorfe zonnepanelen zijn gemaakt van niet-kristallijne materialen. Het voordeel van amorfe zonnepanelen is dat ze flexibeler zijn en dus makkelijker te installeren. Het nadeel is dat ze een lagere energie opbrengst hebben.

Wat zijn Monokristallijn zonnepanelen

Monokristallijn zonnepanelen zijn gemaakt van een enkel kristal van silicium. Dit kristal is geslagen uit een ingot (een standaardhoeveelheid metaal, meestal in vorm van een staaf), waarna er met laser gesneden worden. Dit zorgt ervoor dat de zonnepanelen een hogere energie opbrengst hebben dan de andere types. Een nadeel van monokristallijn zonnepanelen is dat ze duurder zijn in aanschaf.

Wat kosten monokristallijn zonnepanelen?

Monokristallijn zonnepanelen zijn de duurste vorm van zonnepanelen. Ze kosten ongeveer €250,- per paneel zonder montage. De prijs inclusief montage zal rond de €700,- liggen. De levensduur ligt tussen de 25 en 30 jaar. Waardoor de prijs per jaar ongeveer 10 euro is zonder montage en 28 euro met montage. De prijzen van monokristallijn zullen waarschijnlijk wel lager uitvallen als je meer zonnepanelen koopt.

Hoe efficient zijn monokristallijn zonnepanelen?

Monokristallijn zonnepanelen zijn, zoals gezegd de meest efficiënte variant van de zonnepanelen. Ze hebben een efficiëntie van ongeveer 300 WP, wat staat voor wattpiek. 1 wattpiek is ongeveer 0,88 kWh aan energie. Dus levert een monokrilstallijn zonnepaneel ongeveer 264KWH op per jaar. Om uit te rekenen wat dat oplevert op jaarbasis heb ik de stroomprijzen uit 2021 genomen, dit omdat de prijzen van 2022 enorm hoog liggen en waarschijnlijk (hopelijk) weer gaan dalen naar normale prijzen. De stroomprijzen in 2021 per kWh waren €0,15. Als je hier van uit gaat kom je ongeveer uit op €39,60 aan energiekostenbesparing per monokristallijn zonnepaneel per jaar. Uiteraard wordt dit nog meer als de elektriciteitsprijzen zo hoog zijn als nu. Dit betekend dat je uiteindelijk per jaar ongeveer €30 euro bespaart als je uitgaat van het losse paneel en ongeveer 12 euro als je uit gaat van de kosten voor het zonnepaneel inclusief installatie.

Wat zijn polykristallijn zonnepanelen?

Polykristallijn zonnepanelen zijn gemaakt van vele kristallen van silicium. Deze kristallen zijn kleiner dan die van monokristallijn zonnepanelen. Polykristallijn zonnepanelen zijn minder efficient in het opwekken van energie dan monokristallijn zonnepanelen waardoor ze minder worden gebruikt, maar een groot voordeel van polykristallijn zonnepanelen is dat ze goedkoper zijn in aanschaf. Dit zorgt er voor dat ze makkelijker zijn om aan te schaffen waardoor mensen met een lager inkomen en minder geld deze zonnepanelen eerder kunnen aanschaffen.

Wat kosten polykristallijn zonnepanelen?

Losse polykristallijn zonnepanelen kosten ongeveer €200,- per stuk, terwijl het laten plaatsen van een polykristallijn zonnepaneel ongeveer €600,- kost. De levensduur van een polykristallijn zonnepaneel is ook ongeveer 25-30 jaar. Weer uitgaande van 25 jaar, kost een polykristallijn dus ongeveer tussen de 8 en 24 euro per jaar. De prijzen van polykristallijn zullen waarschijnlijk wel lager uitvallen als je meer zonnepanelen koopt.

Hoe efficient zijn polykristallijn zonnepanelen?

Polykristallijn zonnepanelen zijn, zoals al eerder genoemd, minder efficient dan monokristallijn zonnepanelen. Deze zitten ongeveer op de 250WP per stuk per jaar. Met dezelfde stroomprijzen als hiervoor komt dit dus uit op een energiebesparing van ongeveer 220kWh wat weer neer komt op een besparing van ongeveer 33 euro per jaar. Als we hier de kosten weer afhalen zit je ongeveer op €25,- besparing per jaar als je het zonnepaneel los koopt en een besparing van €9,- per jaar als je ze laat installeren.

Wat zijn Amorfe zonnepanelen?

Amorfe zonnepanelen zijn gemaakt van niet-kristallijne materialen. Amorfe zonnepanelen zijn flexibeler waardoor ze makkelijker te installeren zijn en ook gebruikt kunnen worden op daken waar de andere soorten zonnepanelen niet (goed) werken. Een groot nadeel van amorfe zonnepanelen is dat ze een lagere energie opbrengst hebben dan de andere types zonnepanelen. Wel hebben ze het voordeel dat ze weer beter werken als ze meer in de schaduw liggen bijvoorbeeld waardoor amorfe zonnepanelen in sommige gevallen wel een betere optie is. De techniek achter amorfe

Wat kosten Amorfe zonnepanelen?

Amorfe zonnepanelen zijn de goedkoopste van alle types zonnepanelen. Ze kosten ongeveer €150,- per stuk, terwijl het laten plaatsen van een Amorfe zonnepaneel ongeveer €400,- kost. De levensduur van een Amorfe zonnepaneel is ook ongeveer 25-30 jaar. Weer uitgaande van 25 jaar, kost een Amorfe dus ongeveer tussen de 6 en 16 euro per jaar. De prijzen van Amorfe zonnepanelen zullen waarschijnlijk wel lager uitvallen als je meer zonnepanelen koopt. https://slimster.nl/zonnepanelen/kosten-zonnepanelen/prijs-dunne-film-zonnepanelen/

Hoe efficient zijn Amorfe zonnepanelen?

Amorfe zonnepanelen zijn de minst efficiënte van alle types zonnepanelen. Deze zitten ongeveer op de 170WP per stuk per jaar. Met dezelfde stroomprijzen als hiervoor komt dit dus uit op een energiebesparing van ongeveer 150kWh wat weer neer komt op een besparing van ongeveer 22 euro per jaar. Als we hier de kosten weer afhalen zit je ongeveer op €16 besparing per jaar het zonnepaneel los koopt en een besparing van €6,- per jaar als je ze laat installeren. Amorfe zijn dus duidelijk de minst interessante versie van zonnepanelen, omdat ze echter op moeilijkere plekken kunnen worden geïnstalleerd, zoals aan de zijkant van een gebouw, zijn ze soms zeker interessant en zal de populariteit van deze zonnepanelen waarschijnlijk stijgen op termijn.

Glas glas zonnepanelen

De laatste tijd zijn er steeds meer bedrijven die glas glas zonnepanelen produceren. Dit is een vorm van zonnepanelen die nog niet zo bekend is, maar waar de komende jaren veel meer aandacht aan gegeven gaat worden. Glas glas zonnepanelen zijn gemaakt van twee lagen glas met daar tussenin een dunne laag van PV-cellen. Dit maakt de zonnepanelen bestand tegen extreme weersomstandigheden, geeft ze een langere levensduur en maakt ze efficiënter. Glas glas zonnepanelen zijn echter wel een stuk duurder dan de traditionele zonnepanelen. Het voordeel is wel dat je ze meerdere keren kunt recycleren, waardoor ze in de toekomst waarschijnlijk veel duurzamer zullen zijn. \

Wat kosten glas glas zonnepanelen?

Glas glas zonnepanelen zijn, zoals gezegd, duurder dan de traditionele zonnepanelen. Ze moeten geïnstalleerd worden en kostten dan zo’n €900,- per paneel. De prijs hiervoor kan lager uitvallen als je meerdere zonnepanelen koopt. Daar tegenover staat wel dat deze zonnepanelen veel langer mee gaat. Een ander zonnepaneel zit na 25 jaar meestal onder de 80% efficiency terwijl dit bij glas glas zonnepanelen nog 87% is. Hierdoor kan je de glas glas zonnepanelen veel langer blijven gebruiken en kunnen ze tot wel 50 jaar mee gaan.

Hoe efficient zijn glas glas zonnepanelen?

Glas glas zonnepanelen zijn een van de meest efficiënte vormen van zonnepanelen. Binnen de eerste 30 jaar genereren glas glas zonnepanelen ongeveer 25% meer stroom dan de monokristallijn zonnepanelen. Daarna kunnen ze dus tot wel 2 keer zo lang mee gaan dan monokristallijn zonnepanelen. Hierdoor verdien je de extra kosten van de glas glas zonnepanelen erg makkelijk terug en is dit met afstand de beste investering in zonnepanelen. Het grote nadeel is natuurlijk de kosten van de glas glas zonnepanelen, die in eerste instantie een stuk hoger liggen. Als je dit niet kunt betalen is een glas glas zonnepaneel geen optie, maar als je het wel kunt betalen is dit het type zonnepaneel die ik aanraad.

Welk zonnepaneel is het beste zonnepaneel voor mij?

Welk zonnepaneel voor jou het beste is verschilt per persoon en is afhankelijk van je budget en jouw wensen. De meeste mensen zullen kiezen voor de glas glas zonnepanelen of de monokristallijn zonnepanelen.

Zonnepanelen kopen of huren?

Zonnepanelen kun je kopen of huren, maar kopen is in de meeste gevallen toch het voordeligst. Als je zonnepanelen huurt betaal je maandelijks een vast bedrag en krijg je daar energie voor terug. Dit is perfect als je de investering van zonnepanelen niet kunt betalen, maar op de lange termijn is het echter voordeliger om ze te kopen. Dit komt omdat de verhurende partij hier de investering op zich neemt en daardoor meer geld wil verdienen. Door zonnepanelen te kopen bespaar je dus geld op de lange termijn. Wel is het zo dat je bij het kopen van zonnepanelen in een keer een groot bedrag moet neertellen, waardoor dit niet voor iedereen mogelijk is. Als je zonnepanelen wilt huren is dat dus ook een optie, maar wees je er wel van bewust dat je op de lange termijn duurder uit bent.

Wanneer zonnepanelen vervangen?

Zonnepanelen worden steeds beter en daardoor gaat de levensduur ook steeds omhoog. Toch is het zo dat ze niet oneindig lang meegaan en na verloop van tijd moeten ze vervangen worden. In de meeste gevallen gaat het om een levensduur van 25 jaar, maar dit is afhankelijk van het type zonnepaneel en de kwaliteit ervan. Als je zonnepanelen hebt die aan het einde van de levensduur zijn, kun je ervoor kiezen om ze te vervangen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel voordelig zijn. Als je zonnepanelen vervangt door nieuwere en betere panelen, zal je opbrengst toenemen. Dit is natuurlijk erg prettig, want op die manier verdien je weer wat meer geld terug.

Zonnepanelen bij bewolkt weer

Wanneer het weer bewolkt is, kun je minder stroom opwekken met je zonnepanelen. Dit is normaal en hoeft geen probleem te zijn. Wel is het zo dat je op die dagen wat minder stroom opwekt en daardoor wat minder geld verdient. Dit is iets waar je rekening mee moet houden, want het kan ervoor zorgen dat je op de lange termijn minder geld verdient. Als je zonnepanelen wilt kopen is het dus belangrijk dat je weet dat je op bewolkte dagen minder opbrengst hebt en dat dit ook geen probleem is. Als je in een gebied zit waar het altijd of vaker bewolkt is kan je het beste de monokristallijnen zonnepanelen kopen. Deze zonnepanelen zijn zo ontwikkeld dat je zelfs bij bewolkt weer een goede opbrengst hebt.

Zonnepanelen in plaats van dakpannen als dakbedekking?

Tegenwoordig is het ook mogelijk om dakpannen te kopen waar de zonnepanelen al in zitten. Dit is handig en ziet er mooi uit, het valt namelijk veel minder op dat je zonnepanelen hebt. Op dit moment zijn deze dakpannen met zonnecellen erin vrij duur en brengen ze minder op dan normale zonnepanelen. Het is dus zeker een optie, maar niet een die ik aanraad.

Zonnepanelen als schutting

Ik moet zeggen, ik wist eerlijk gezegd niet dat dit mogelijk was, misschien jij ook niet. Zonnepanelen als schutting zijn echter een hele mooie, duurzame, oplossing. Een schutting van zonnepanelen kost ongeveer evenveel als een “normale” houten schutting. Het grote verschil is dat zonnepanelen langer mee gaan (25 jaar ten opzichte van ongeveer 10 jaar), en dat je je investering van de schutting terug kunt verdienen door de stroom die het oplevert.

Zonnepanelen als afdak

Misschien zit je er aan te denken om een afdak te plaatsen waar je lekker onder kunt zitten als het regent of als het erg warm is en je in de schaduw wilt zitten. Het plaatsen van een afdak is sowieso een investering, maar je kunt het nog beter maken door er zonnepanelen op te laten zetten. Op die manier heb je namelijk niet alleen een afdak, maar ook nog eens zonnepanelen die stroom opwekken. Het nadeel van dit afdak is dat het wat duurder is dan een “normaal” afdak, maar je kunt je investering wel weer terugverdienen door de stroom die de zonnepanelen opwekken.

Zonnepanelen als zonwering

Zonwering gemaakt van zonnepanelen is een hele mooie oplossing, maar het is nog niet zo bekend. Het wordt niet veel gebruikt op dit moment, maar in de toekomst zal dit steeds vaker gebeuren. Als je namelijk toch een zonwering wilt plaatsen, waarom dan niet een gemaakt van zonnepanelen. Net als met de schutting en de afdak maakt je hier toch al een investering, zonwering is normaal namelijk ook niet echt goedkoop te noemen. De zonnepanelen zorgen er voor dat je de investering van jouw zonwering op termijn gewoon terug kunt verdienen. Een ideale oplossing dus!

Zonnepanelen bij huurwoningen

Als je een huurwoning hebt, is het vaak moeilijk om zonnepanelen te krijgen. Je bent namelijk niet de eigenaar van het huis, waardoor je toestemming moet vragen voor het plaatsen ervan. Het is wel mogelijk om toestemming van de eigenaar te krijgen, maar dit is niet altijd even makkelijk. Als je toestemming krijgt, mag je zonnepanelen plaatsen. Afhankelijk van wat de eigenaar van je huis zegt zal je de zonnepanelen zelf moeten betalen, of zal hij het doen. Als je ze zelf moet betalen is het belangrijk dat je wel iets afspreekt voor het geval je verhuisd. Mocht je ze niet mogen plaatsen, dan kan je ook draagbare zonnepanelen met stekker kopen die je bijvoorbeeld in je tuin zou kunnen leggen. Deze zou je dan zelf weer mee kunnen nemen mocht je gaan verhuizen.

Zonnepanelen met accu

Als je zonnepanelen hebt, is het natuurlijk fijn als je de stroom die je opwekt ook echt kunt gebruiken. Helaas is dit niet altijd mogelijk, want je bent afhankelijk van het elektriciteitsnet. Dit is niet erg, maar wel jammer. Op dit moment kun je de elektriciteit nog terug leveren aan het net, waar je weer geld aan verdient. Over een tijdje wordt dit echter waarschijnlijk afgeschaft, Gelukkig is er een oplossing: de accu. Met een accu kun je de stroom die je opwekt opslaan en gebruiken wanneer je maar wilt. Op die manier ben je niet afhankelijk van het elektriciteitsnet en kun je de stroom die je opwekt altijd gebruiken. Accu’s zijn niet erg duur meer en ze zijn beschikbaar in verschillende formaten. Voor zonnepanelen is het aan te raden om een grotere accu te kopen, zodat je zeker weet dat je voldoende stroom hebt.

Zonnepanelen met stekker

Soms kan het handig zijn om zonnepanelen met stekker te kopen en deze aan te sluiten in jouw huis. Op die manier kun je bijvoorbeeld makkelijker de zonnepanelen verplaatsen of ze meenemen als je gaat verhuizen. Je kunt de stekker van deze zonnepanelen gewoon in het stopcontact stoppen, het liefst op een lege groep, de stroom gaat dan direct naar de meterkast en jouw apparaten zullen dan die stroom gebruiken in plaats van de stroom uit het normale net. Deze zonnepanelen zijn eenvoudig te installeren en dit kun je dus ook zelf doen.

Zonnepanelen met (micro) omvormer

Als je zonnepanelen hebt, is het natuurlijk fijn als je de stroom die je opwekt ook echt kunt gebruiken. Hiervoor wordt de omvormer gebruikt. Een omvormer zet de stroom die je opwekt (DC) om in stroom waar je apparaten gebruik van kunnen maken (AC). Op die manier kun je dus de stroom die je opwekt werkelijk gebruiken. Omvormers zijn er in verschillende soorten en maten. Het hangt af van het vermogen van je zonnepanelen welke omvormer je nodig hebt. Meestal hoef jij je hier niet druk om te maken, dit wordt meestal gewoon geplaatst door de installerende partij.

Zonnepanelen voor je boot

Wanneer je aan het varen bent, is het fijn om op een schone en stille manier energie op te wekken. Zonnepanelen zijn hiervoor een uitstekende keuze. Zonnepanelen op je boot zorgen ervoor dat je accu opgeladen worden, zodat je navigatiesysteem, verlichting en andere apparaten kunt gebruiken. Ook gebruiksvoorwerpen zoals een waterkoker, telefoonoplader of koffiezetapparaat kunnen hierdoor worden gebruikt door de stroom uit het zonnepaneel.

Zonnepanelen voor je camper

Of je nu een camper, caravan of vouwwagen hebt, zonnepanelen zijn ook voor deze voertuigen een uitstekende keuze. Zonnepanelen voor je camper of caravan bieden dezelfde voordelen als op een boot. Je kunt de accu van je camper opladen zodat je de stroom van de zonnepanelen kunt gebruiken voor al je apparaten. Een ideale optie waardoor je niet meer zelf je accu hoeft op te laden. Dit is efficient, praktisch en scheelt je in de kosten.

Zonnepanelen gebruiken voor warm water

Als je je afvraagt of het mogelijk is om zonnepanelen te gebruiken om warm water te krijgen, dan is het antwoord ja. Dit kan door middel van een zonnepaneel voor je boiler (ook wel zonneboiler genoemd) of voor een ander type waterverwarmer. De zonnepanelen zullen het water opwarmen en de boiler zal dit doorsturen naar de plek die jij nodig hebt, zoals de douche. In de zomer is de elektriciteit van deze zonneboilers meestal genoeg, maar in de winter heb je soms iets meer nodig. Als dit het geval is kan je warmtepomp of cv ketel je zonneboiler ondersteunen voor een alsnog perfect resultaat.

Zonnepanelen en warmtepompen

Een warmtepomp is een duurzame en milieuvriendelijke manier om je huis te verwarmen. Er zijn twee soorten warmtepompen, bodemwarmtepompen en lucht-waterwarmtepompen. Een bodemwarmtepomp haalt de warmte uit de grond en een lucht-waterwarmtepomp uit de lucht. Warmtepompen zijn vooral geschikt voor nieuwbouwwoningen of woningen die aan strenge isolatienormen voldoen. Een andere optie is een hybride warmtepomp, dit is een combinatie van een warmtepomp en een cv-ketel. Een hybride warmtepomp gebruikt de warmte uit de lucht en de grond. Een volledige warmtepomp is efficiënter en beter voor het milieu, maar niet voor ieder huishouden mogelijk. Een hybride warmtepomp is daardoor een goede oplossing. Warmtepompen gebruiken elektriciteit om de warmte door je huis te pompen, hierdoor is het aan te raden om een warmtepomp te koppelen aan zonnepanelen. Zo wek je de elektriciteit op die de warmtepomp nodig heeft en verwarm je je huis op de meest duurzame en milieuvriendelijke manier.

Zonnepanelen en verzekeringen

Het verzekeren van je zonnepanelen is een verstandige keuze, maar meestal hoe je hier niets voor te doen, je verzekerd jouw zonnepanelen waarschijnlijk al met je opstalverzekering. Als je huurt zal je misschien wel een aanvullende clausule moeten toevoegen aan je inboedelverzekering. Check dit voor de zekerheid even bij jouw eigen verzekeraar hoe dit zit.

Als jij zelf zonnepanelen wilt, raad ik aan om eens een kijkje te nemen bij deze website. Je kunt bij hun geheel gratis en vrijblijvend een offerte aanvragen. Kijken kan dus geen kwaad.
Je kunt zonnepanelen ook eenvoudig per stuk bestellen, bijvoorbeeld hier bij bol.com.