Duurzaamheid begrippenlijst

Duurzaamheid begrippenlijst

1 lijst met allerlei begrippen over duurzaamheid.

Duurzaamheid betekent letterlijk ‘het vermogen om lang te duren’. Wanneer we het hebben over duurzaamheid van alledaagse producten, zoals kleding of meubels, dan gaat het erom dat ze zo lang mogelijk meegaan. We willen dat onze kleding niet na een paar keer wassen al kapot gaat, of dat onze meubels niet al na een paar jaar verslijten.

Maar duurzaamheid gaat ook over meer dan alleen maar het vermogen van producten om lang mee te gaan. Duurzaamheid gaat ook over hoe deze producten gemaakt worden. Duurzaamheid is dus ook maatschappelijk verantwoord produceren en consumeren. Om je meer informatie te geven over alles wat betreft duurzaamheid heb ik hier een lijst gemaakt met allerlei verschillende duurzame begrippen.

Wat zijn deelauto’s?

Een deelauto is een auto die je niet zelf aanschaft, maar waar je gebruik van maakt wanneer je die auto nodig hebt. De auto wordt gedeeld door een aantal mensen, waardoor iedereen alleen betaalt voor de kosten die hij/zij maakt. Zo is het mogelijk om een auto te gebruiken, zonder dat je de volledige kosten ervan hoeft te dragen.

Wat is recycling?

Recycling is het proces waarbij gebruikte materialen worden omgezet in nieuwe producten. Zo worden oude computers hergebruikt in nieuwe computers, of oude flessen in nieuwe flessen. recycling is een manier om ervoor te zorgen dat we niet steeds nieuwe grondstoffen hoeven te gebruiken, maar dat we ook gebruik kunnen maken van oude materialen.

Wat zijn Dijktaluds?

Dijktaluds zijn constructies die we gebruiken om dijken te beschermen tegen overstromingen. Dijktaluds zorgen ervoor dat er minder water op de dijk komt en dat het water dat er wel komt, sneller weg kan stromen. Op deze dijken kunnen voor duurzaamheid bijvoorbeeld zonnepanelen worden geplaatst.

Wat is vergroening?

Vergroening is het proces waarbij bedrijven en overheden ervoor kiezen om hun activiteiten duurzamer te maken. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van hernieuwbare energie, het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen, of het recyclen van afval. Vergroening is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid, omdat het ervoor zorgt dat we onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren, zonder dat we de natuur beschadigen.

Wat is een Duurzaamheidslening?

Een duurzaamheidslening is een lening die je kunt afsluiten om geld te lenen voor duurzame projecten. Dit kan bijvoorbeeld een project zijn om je huis te isoleren, of om zonnepanelen te plaatsen. Duurzaamheidsleningen zijn vaak goedkoper dan gewone leningen, omdat de overheid deze leningen stimuleert.

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie is energie die we opnieuw kunnen opwekken, zoals zonne-energie, waterkracht of windenergie. Hernieuwbare energie is een belangrijk onderdeel van duurzaamheid, omdat het ervoor zorgt dat we niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, die op een dag op zullen raken.

Wat is duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen is het kopen van producten die duurzaam geproduceerd zijn. Dit houdt in dat de producten gemaakt zijn met behulp van hernieuwbare energie, of dat ze gemaakt zijn van gerecycled materiaal. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we niet meer dan nodig gebruiken van de natuurlijke hulpbronnen die we hebben.

Wat zijn duurzame deals?

Duurzame deals, of green deals, zijn overeenkomsten tussen bedrijven en overheden, waarbij bepaalde doelen worden afgesproken om de duurzaamheid te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld een afspraak zijn om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen, of om meer hernieuwbare energie op te wekken. Duurzame deals zijn belangrijk, omdat ze ervoor zorgen dat bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid nemen voor de duurzaamheid.

Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is energie die we op een duurzame manier kunnen opwekken, zoals zonne-energie, waterkracht of windenergie. Duurzame energie wordt ook wel groene energie genoemd en wordt steeds vaker gebruikt door mensen. Zeker nu mensen ook steeds vaker zonnepanelen kopen voor thuis.

Wat is een duurzaam bedrijf?

Een duurzaam bedrijf is een bedrijf dat duurzaam produceert of duurzame producten verkoopt. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat alleen hernieuwbare energie opwekt, of een bedrijf dat alleen gerecyclede materialen gebruikt. Duurzame bedrijven hebben vaak een korte lijn tussen producent en consument, waardoor ze meer controle hebben over het productieproces.

Wat is een duurzaam product?

Een duurzaam product is een product dat gemaakt is van duurzame materialen of op een duurzame manier geproduceerd is. Dit kan bijvoorbeeld een product zijn dat gemaakt is van gerecycled materiaal, of een product dat opgewekt is met behulp van zonne-energie.

Duurzame producten

Wat is klimaatverandering?

Klimaatverandering is een verandering in het klimaat, zoals een toename van de temperatuur of een verandering in het weerpatroon. Klimaatverandering is een groot probleem, omdat het kan leiden tot overstromingen, droogte, en extreme weersomstandigheden. Op dit moment is klimaatverandering het gevolg van de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2.

Wat zijn broeikasgassen?

Broeikasgassen zijn gassen die ervoor zorgen dat de aarde opwarmt. De meest bekende broeikasgas is CO2, maar er zijn ook andere broeikasgassen, zoals waterdamp, methaan en ozon. Broeikasgassen komen vrij wanneer we bijvoorbeeld fossil fuels gebruiken, of wanneer we vee houden.

Wat is CO2?

CO2 is een broeikasgas dat vrijkomt wanneer we bijvoorbeeld aardgas of steenkool gebruiken. Op dit moment is de CO2-uitstoot zo hoog, dat er sprake is van klimaatverandering. CO2 wordt ook wel koolstofdioxide genoemd.

Wat is Duurzame mobiliteit?

Duurzame mobiliteit is een manier van vervoer waarbij er zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van fossiele brandstoffen. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische auto’s, of door het gebruik van de trein of het openbaar vervoer.

Wat is een E-bike?

Een E-bike is een fiets met elektrische ondersteuning. Dit maakt het makkelijker om te trappen, waardoor je sneller vooruit komt. E-bikes zijn duurzamer een duurzamer vervoersmiddel dan auto’s terwijl je toch nog vrij snel op je bestemming kunt zijn, zeker voor kortere afstanden zijn E-bikes ideaal.

Wat is een Elektrische auto?

Een elektrische auto is een auto die volledig aangedreven wordt door elektriciteit. Elektrische auto’s hebben veel voordelen, zoals het feit dat ze geen CO2 uitstoten. Ook zijn ze stil en hebben ze weinig onderhoud nodig. Elektrische auto’s zijn duurzaam en erg populair. Daarom is het belangrijk dat we ook de infrastructuur aanpassen, zodat iedereen overal zijn of haar elektrische auto kan opladen.

Wat is Emissiehandel?

Emissiehandel is een marktmechanisme waarbij bedrijven die meer vervuilen dan toegestaan extra vervuilingsruimte, kunnen kopen van bedrijven die minder vervuilen. Dit systeem stimuleert bedrijven om schoner te gaan produceren. Emissiehandel is onderdeel van de Europese Unie’s klimaatbeleid en is sinds 2005 van kracht. Bedrijven in de industrie moeten jaarlijks een bepaald aantal emissiepermis- sen hebben, anders mogen zij niet meer produceren. Dit aantal permis- sen wordt vastgesteld op basis van de hoeveelheid vervuiling die het bedrijf in het verleden heeft uitgestoten. De bedrijven kunnen ervoor kiezen om te investeren in schonere technologieën om zo minder emissiepermis- sen nodig te hebben, of ze kunnen extra permis- sen kopen van bedrijven die onder hun quota liggen.

Wat is een energielabel?

Een energielabel is een label dat aangeeft hoe zuinig of onzuinig een product is. Het kan bijvoorbeeld aangeven hoeveel energie een koelkast gebruikt. Een energielabel is handig als je wilt weten hoeveel je kunt besparen op je energiekosten. Er zijn verschillende soorten energielabels, maar de meest bekende zijn de Europese en de Amerikaanse energielabels. De Europese energielabels gaan van A (zuinig) tot G (onzuinig). De Amerikaanse energielabels gaan van 1 (zuinig) tot 10 (onzuinig). Een label met een hogere score is dus zuiniger dan een label met een lagere score.

Wat is een koolstof footprint?

Een koolstof footprint is een maat voor de hoeveelheid broeikasgassen die een persoon, bedrijf of product uitstoot. De koolstof footprint wordt gemeten in tonnen CO2- equivalenten. Dit betekent dat alle andere broeikasgassen omgerekend worden naar CO2. De koolstof footprint is dus een maat voor de totale hoeveelheid broeikasgassen die iemand of iets uitstoot. Een hoge koolstof footprint betekent dat iemand of iets veel broeikasgassen uitstoot. Een lage koolstof footprint betekent dat iemand of iets weinig broeikasgassen uitstoot.

Wat is een Energieloket?

Een Energieloket is een loket waar je terechtkunt met al je vragen over energiebesparing en duurzame energie. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor advies over zonnepanelen, isolatie of een pelletkachel. Een Energieloket is gratis en impartial, dit betekent dat ze niet werken voor een specifiek bedrijf of merk. Een Energieloket geeft dus onafhankelijk advies.

Wat is een Energiecoöperatie?

Een Energiecoöperatie is een coöperatie waarin mensen gezamenlijk investeren in duurzame energie projecten, zoals zonnepanelen of een windmolen. Energiecoöperaties zijn vaak opgericht door burgers die willen investeren in duurzame energie, maar niet de financiële middelen hebben om het alleen te doen. Energiecoöperaties zijn vaak non-profit organisaties. Dit betekent dat ze niet bezig zijn om winst te maken, maar om zo veel mogelijk mensen te helpen met het opwekken van duurzame energie.

Wat is het Energielandschap?

Het Energielandschap is de verzameling van alle bedrijven en organisaties die werken aan de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Dit kan bijvoorbeeld een bedrijf zijn dat zonnepanelen produceert, of een organisatie die voorlichting geeft over energiebesparing. Het Energielandschap is een breed begrip en omvat alle bedrijven en organisaties die op welke manier dan ook werken aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Wat is de Energiemix?

De Energiemix is de verhouding tussen de verschillende soorten energie die we gebruiken. Het kan bijvoorbeeld aangeven hoeveel aandeel duurzame energie we gebruiken in vergelijking met aardgas of kolen. De Energiemix wordt vaak weergegeven in een pie chart. De Energiemix geeft dus inzicht in hoe we onze energie gebruiken en welke soorten energie het meeste aandeel hebben.

Wat is de Energietransitie?

De Energietransitie is het proces waarin we steeds meer gaan overstappen op duurzame energie. Dit proces is nodig omdat we onze huidige manier van energie gebruiken niet volhouden. We gebruiken nu namelijk veel fossiele brandstoffen, zoals aardgas, olie en kolen. Deze brandstoffen zijn eindig en dus niet duurzaam. Daarnaast zorgen ze ook voor veel vervuiling. Door over te stappen op duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie, kunnen we de vervuiling verminderen en onze energie duurzaam opwekken.

Wat is Energieneutraal?

Energieneutraal betekent dat je evenveel energie opwekt als je gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld door zonnepanelen te installeren of een windmolen op te zetten. Op deze manier wek je zelf energie op en hoef je geen gebruik te maken van het elektriciteitsnet. Energieneutraal is dus een manier om geheel onafhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.

Wat is een Energiedak?

Een Energiedak is een dak waar zonnepanelen op geïnstalleerd zijn. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit. Dit is duurzame energie omdat de zon onbeperkt schijnt. Een Energiedak is een manier om zelf energie op te wekken, in plaats van afhankelijk te zijn van het elektriciteitsnet.

Energiedak

Wat is Energiebesparing?

Energiebesparing is het verminderen van het gebruik van energie. Dit kan bijvoorbeeld door het isoleren van je huis of het gebruik van zuinige apparaten. Energiebesparing is belangrijk omdat het kan helpen om geld te besparen en omdat het goed is voor het milieu.

Wat is Energie-effciëntie?

Energie-effciëntie is het verminderen van het gebruik van energie door het gebruik van zuinige apparaten of het isoleren van je huis.

Wat is Fossiele energie?

Fossiele energie is energie die afkomstig is van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, olie en kolen. Fossiele brandstoffen zijn eindig en dus niet duurzaam. Daarnaast zorgen ze ook voor veel vervuiling.

Wat is het Gelders Energie Akkoord?

Het Gelders Energie Akkoord is een akkoord tussen de provincie Gelderland en verschillende bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van duurzame energie in Gelderland. Zo willen ze bijvoorbeeld in 2050 volledig klimaatneutraal zijn.

Wat is Groen Gas?

Groen gas is aardgas dat is opgewekt uit duurzame bronnen, zoals biomassa. Groene gas is dus duurzamer dan aardgas dat is opgewekt uit fossiele brandstoffen, zoals aardgas, of kolen.

Wat is Groen gedrag?

Groen gedrag is gedrag waarmee je bijdraagt aan het milieu. Dit kan bijvoorbeeld door je huis te isoleren of energiezuinige apparaten te gebruiken.

Wat is het Klimaatakkoord?

Het Klimaatakkoord is een akkoord tussen de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties over de aanpak van klimaatverandering. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de uitstoot van broeikasgassen, de opwekking van duurzame energie en de bescherming van het klimaat.

Welke duurzame producten zijn er, met voorbeelden

Omdat je dit artikel leest verwacht ik dat je interesse hebt in (eenvoudige) manieren om duurzamer te leven. Hiervoor heb ik een lijst samengesteld met product(groepen) om je te helpen met het vinden van een aantal duurzame alternatieven voor producten die je waarschijnlijk toch al gebruikt.,

Zonnepanelen laten installeren? Dat kan je doen bij deze website. Vraag hier geheel gratis en vrijblijvend een offerte aan en kijk hoe snel je je investering hebt terugverdiend.

Refurbished producten kopen? Dat kan je hier doen bij Remarkt.nl
Refurbished producten zijn eigenlijk 2ehand producten die weer als nieuw worden gemaakt en net zo goed zijn als de nieuwe variant hierop. Je krijg hier ook gewoon garantie op. Doordat de materialen opnieuw worden gebruikt zijn refurbished producten (vaak) goedkoper en veel beter voor het milieu.

Duurzame kleding gemaakt van bamboe. Van bamboe gemaakte kleding, die je bijvoorbeeld hier kunt kopen, zowel ondergoed als shirts voor zowel mannen als vrouwen is een goed duurzaam alternatief op katoenen kleding. Het is namelijk niet alleen een stuk duurzamer, het zit ook nog eens erg lekker, is anti transparant, antibacterieel en het filtert schadelijke UV straling. 

Biologische voeding. Eten is altijd duurzaam op het moment dat het biologisch is, dit komt omdat biologisch een beschermde term is. Je kunt dus gewoon de duurzame varianten kopen van eten dat je toch al wilde hebben in de supermarkt. Maar ik raad je ook zeker aan om eens op deze website te kijken. Hier worden namelijk heel veel biologische alternatieven verkocht van producten die je misschien regelmatig koopt, of wilt proberen. Al hun producten zijn naast milieuvriendelijk ook nog eens fair trade en dus goed voor de boeren.

Duurzame huidverzorgingsproducten: Veel van huidverzorgingsproducten zijn chemisch en niet echt goed voor het milieu. Duurzame alternatieven van deze huidverzorgingsproducten zoals bijvoorbeeld biologische deodorant, make up, shampoo en nog veel meer. Dit kunt je kopen op dezelfde site als voor de biologische voeding hier, 

Duurzame lifestyle producten voor in huis: Denk hierbij bijvoorbeeld aan biologisch geproduceerde kussens, rietjes, snijplanken kommen of drinkflessen. Ook deze kan je weer kopen op diezelfde website, namelijk hier. Daarom zeg ik, echt een aanrader om deze website een keer goed door te lopen zodat je kunt zien wat je allemaal kunt gebruiken om zelf op een eenvoudige manier duurzamer te kunnen leven.